Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/amirrez1/domains/amirrezanemati.me/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/classes/premium-orphaned-post-notifiers.php on line 351

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/amirrez1/domains/amirrezanemati.me/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/classes/premium-orphaned-post-notifiers.php on line 430

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/amirrez1/domains/amirrezanemati.me/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/classes/premium-orphaned-post-notifiers.php on line 351

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/amirrez1/domains/amirrezanemati.me/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/classes/premium-orphaned-post-notifiers.php on line 430
کتاب معاملات بازرگانی و تهاتری - دکتر امیررضا نعمتی | مشاور تبلیغات | استراتژیست | مدرس دانشگاه | نویسنده و مترجم کتاب Chain Organization Cause Effect Essay Essay On Why Do You Want To Teach Essays Beloved Essays Segmentation Marketing Pdf
دکتر امیررضا نعمتی

استراتژیست

مشاور تبلیغات

مدرس دانشگاه

دکتر امیررضا نعمتی

استراتژیست

مشاور تبلیغات

مدرس دانشگاه

کتاب معاملات بازرگانی و تهاتری

نویسنده: جری هَوِل – تام شیملسکی
مترجم: امیررضا نعمتی

امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی در تمام دنیا، روش های جدید یا بهتر بگوییم قدیمی احیا شده ای در کسب و کارها ظهور کرده اند. یکی از این روش ها که در آینده ای نزدیک به یکی از مهمترین متد در تجارت دنیا تبدیل میشوند، تهاتر است. ۷۰ هزار کسب و کار فعال در آمریکا، تمام فعالیت های خود را بدون هیچگونه جابجایی نقدی انجام میدهند. در این کتاب تمام اصول تهاتر در کسب و کار آموزش داده شده است تا افراد بتوانند سیستم کاری خود را بر اساس این روش تبادل مالی بنا کنند و بازدهی و سوددهی بالایی را تجربه کنند.
منبع