امیر رضا نعمتی


دکترای عمران - مدرس دانشگاه

01

مدیریت

- شرکت همایش پردازان البرز
- آکادمی آموزشی البرز
---------------------------
02

طراحی و اجرا در ساخت

- مدیریت پروژه های ساختمانی
- طراحی ، نظارت و اجرا
- محاسبات سازه ای
---------------------------
03

برگزاری همایش

-همایش فضای جغرافیایی
- کنگره ی آب و خاک و علوم محیطی
- کنگره ی عمران ، معماری و علوم محیطی
---------------------------
04

فعالیت آموزشی

- تدریس دانشگاهی
- کنکور ارشد
- ورک شاپ
---------------------------
05

فعالیت پژوهشی

- نگارش مقالات،کتب آموزشی و علمی
- طراح های پژوهشی
- داوری مقالات پایان نامه
---------------------------
06

تدریس دانشگاه

-دروس مهندسی عمران
- دروس مهندسی معماری
- دروس مهندسی آب
---------------------------

وب سایتها
و مجموعه های مرتبط

  • شرکت همایش پردازان البرز ( مدیر عامل)                      لینک
  • آکادمی آموزشی البرز (موسس)                                    لینک
  • کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی (دبیر اجرایی) لینک
  • کنگره بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی (دبیر اجرایی)       لینک
  • کنفرانس ملی فضای جغرافیایی (دبیر اجرایی)                 لینک